תגיש לי No Further a Mystery

You should keep in mind to reply to and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not likely have an effect on the result of the nomination. Thanks!

Should you developed this file, be sure to Take note that The truth that it's been proposed for deletion doesn't automatically mean that we do not worth your sort contribution. It only implies that a person particular person thinks that there is some unique difficulty with it, for instance a copyright concern.

You should remember to answer and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

אנשים תעזרו לי אפשר דרכיי התמודדות וטיפים לפרידה קשה וכואבת?

It's also wise to title the author, give verifiable information to indicate the material is in the public area or has been published beneath a free of charge license by its writer, and add an ideal template figuring out the general public area or licensing standing, if you have not currently carried out so.

הצבעות כפולות בבחירת הערכים שיופיעו במקבץ המומלץעריכה

The third Element of the novel can take us to 2009. עשר שנים מאוחר יותר מיום מסירת ה"אגדה" במסגרת שיחת החניכה, מתואר ברומן אתר אינטרנט בשם "ילדה ועכברוש" ומצוטט ממנו מחזור שירים.10 decades soon after passing within the "legend" a wierd website titled "Woman&rat" appears on-line. Its mysterious poems, written by an anonymous entity, could perfectly be the grandmother's development Or possibly they were prepared either via the granddaughter or by amongst her classmates who currently read the Tale by means of the school undertaking.

Considering that the final publication, the VisualEditor Workforce has mostly labored on a new wikitext editor. They've got also unveiled some small functions and the new map enhancing Instrument. Their workboard is out there in Phabricator.

The license on more mature photographs ought to get replaced with a far better and a lot more certain license/permissions and you can assistance by examining the pictures and adding PD-self if you are the creator or one of several other templates that you could see from the template over the picture page.

Nava Semel's novel As well click here as the Rat Laughed concentrates on the survival Tale of a five yr old Woman who was concealed through Environment War II in a dim pit underneath the dwelling of Polish peasants who did it for dollars. הרומן נבנה מתוך שימוש בפואטיקות משולבות, אשר הצלבתן מאפשרת עמידה על סיפור הישרדותה של הילדה, שבמשך שהותה בבור, נאנסה שוב ושוב על-ידי בנם של האיכרים שהעניקו לה מחסה.

“אין מצב שזה יצליח”, “לי באופן אישי זה לא נראה”, “אתה עם הפנטזיות שלך”, “זה לא תחום ההתמחות שלך”, “אין זמן ותקציב לזה”, “זה לא מתאים לשוק שלנו”…

When you've got not made the media oneself then you should also specify in which you identified it, i.e., generally link to the web site where you got it, plus the phrases of use for content from that site. In the event the content is often a by-product of a copyrighted get the job done, you should supply the names and also a licence of the initial authors in addition.

לסטר שלום - שמי דרור, כתבתי את הכותרת על החברותא בעידן האינרטנט (תחת הערך חברותא). שם כתבתי על פרויקט זוג (בו אני לומד כבר כמה סמסטרים) וכן על פרויקטים נוספים - אני חושב שהפירוט שהורדת דווקא חשוב לקוראי הערך. אני מסכים שבתצורה הראשונית פרויקט זוג קיבל תיאורים לא במקום כמו "האתר הגדול ביותר" - על אף שזה נכון.

Please bear in mind to answer and – if suitable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator is not going to have an affect on the result of the nomination. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *